ΥΠΕΝ: Εθνική στρατηγική δεκαετίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου

Επικαιρότητα

από Newsroom 344 Προβολές


ΥΠΕΝ: Εθνική στρατηγική δεκαετίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου

ΥΠΕΝ: Εθνική στρατηγική δεκαετίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου αποκτά Εθνική Στρατηγική», υπογραμμίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), το οποίο συνέταξε και απέστειλε προς διαβούλευση στα συναρμόδια υπουργεία την Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο (ΕΣΠ) για την περίοδο 2020 – 2030. Όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ, βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για το Ποδήλατο, οι οποίοι βασίζονται στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές είναι οι εξής: * Η αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου για τις μετακινήσεις των πολιτών από το 2020 έως το 2030. * Η αύξηση της μετακίνησης ποδηλάτου σε συνδυασμό με άλλα μέσα. * Η ένταξη των συστημάτων ποδηλάτου κοινής χρήσης στο μεταφορικό σύστημα των πόλεων, * Η χρήση ποδηλάτων για μεταφορά...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: ΥΠΕΝ: Εθνική στρατηγική δεκαετίας για την αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου