Χρυσή Αυγή και εκλογές

Επικαιρότητα

από Newsroom 439 Προβολές


Χρυσή Αυγή και εκλογές
Με το άρθρο 59 του νέου Ποινικού Κώδικα καταργήθηκε ως παρεπόμενη ποινή η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ετσι η ποινική καταδίκη των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής για συγκρότηση, διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κατά το άρθρο 187 ΠΚ δεν συνεπάγεται τη στέρηση του ενεργητικού και παθητικού εκλογικού δικαιώματος από τους καταδικασθέντες.