Το τεστ βάσει της μεθόδου PCR για την «διάγνωση» της COVID-19, είναι Επιστημονικά Αβάσιμο και Ατεκμηρίωτο.

Επικαιρότητα

από Newsroom 423 Προβολές


Το τεστ βάσει της μεθόδου PCR για την «διάγνωση» της COVID-19, είναι Επιστημονικά Αβάσιμο και Ατεκμηρίωτο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να εμπιστευτείτε το τεστ με την μέθοδο PCR ούτε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται. Αυτά τα τεστ, δυστυχώς, είναι εξίσου αξιόπιστα με τους πολιτικούς μας και τους υπαλλήλους της δημόσιας υγείας. Δεδομένου ότι η PCR είναι η βάση του αφηγήματος της Παγκόσμιας Υγειονομικής Μαφίας που βασίζεται στον φόβο ενός δήθεν …