Τό κρυμμένο μυστικό στό RNA καί ό δούλιος ίππος τού κορωνοϊού. Η φρικιώδης θετική αλήθεια αποκαλύπτεται!….

Επικαιρότητα

από Newsroom 505 Προβολές


Τό κρυμμένο μυστικό στό RNA καί ό δούλιος ίππος τού κορωνοϊού. Η φρικιώδης θετική αλήθεια αποκαλύπτεται!…. Το κρυμμένο μυστικό στο RNA και ο δούλιος ίππος του κορωνοϊού. Η φρικιώδης θετική αλήθεια αποκαλύπτεται!…. Είχαν ριχτεί πολλά χαρτιά στη τσόχα, ένας παίχτης έσκυψε και είπε ένα μυστικό στ’ αυτί τού συμπαίχτη τού. Πότε συμπαίχτης τού πότε αντιπαίχτης τού, αλλά ποίος ενδιαφέρεται γι’ αυτά; Σάμπως καταλαβαίνουν οι πολλοί τη διαφορά;….. Ό παίχτης επανήλθε στην ευθυτενή θέση …