Θεμα: Υμνογραφικές προσεγγίσεις

by Newsroom - πρίν απο 3 μήνες

«Ανατολήν γαρ καταλάμψαντες, προς Δύσιν φθάσαντες έδυτε».Μνήμη των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου

«Από τους αποστόλους αυτούς ο Ιάσων ήταν από την Ταρσό και πρώτος οδηγήθηκε από εκεί προς τη χριστιανική πίστη. Ο Σωσίπατρος καταγόταν από την Αχαϊα και δέχτηκε την πίστη στον Χριστό μετά από αυτόν. Και οι δύο υπήρξαν μαθητές του αποστόλου Παύλου κα...

by Newsroom - πρίν απο 4 μήνες

Υμνογραφική προσέγγιση της εορής της Συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

& ῾Τήν 26η τοῦ μηνός Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τή σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καί ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτός διακόνησε στό θεῖο καί ὑπερφυές καί ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.& Κατά τή σημείωση μάλιστα...

by Newsroom - πρίν απο 4 μήνες

Υμνογραφική προσέγγιση της εορτής της Συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

& ῾Τήν 26η τοῦ μηνός Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τή σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καί ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτός διακόνησε στό θεῖο καί ὑπερφυές καί ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.& Κατά τή σημείωση μάλιστα...

by Newsroom - πρίν απο 4 μήνες

Α' και Γ' ωδή Κανόνος Όρθρου Σταυροπροσκυνήσεως

ᾠδὴ α’ ἦχος α’. ὁ Εἱρμός «Ἀναστάσεως ἡμέρα»Ὁ θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσῆς, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, διαβιβάσας Ἰσραήλ, τῷ Σταυρῶ σου τὴν ὑγράν, τῇ ῥάβδῳ τεμών, ᾠδὴν σοι ἐξόδιον, ἀναμέλπων Χριστὲ ὁ Θεός.Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου Κύριε.Πανηγύρεως...