Θεμα: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

by Newsroom - πρίν απο 2 μήνες

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου της Αντιπεριφέρειας Νήσων πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί της Σαλαμίνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Κατά τους ε...