Θεμα: άγγελοι

by Newsroom - πρίν απο 2 μήνες

Αν οι Φύλακες Άγγελοι δεν μας προστάτευαν από τις επιθέσεις των δαιμόνων...

& Αγ.Ιωάννη της ΚρονστάνδηςΑν οι Φύλακες Άγγελοι δεν μας προστάτευαν από τις επιθέσεις των δαιμόνων, πόσο συχνά θα πέφταμε από μία αμαρτία στην άλλη!& Οι Φύλακες Άγγελοι είναι οι οδηγοί μας στο Aγαθό, οι δορυφόροι που προστατεύουν την ψυχή και το σ...

by Newsroom - πρίν απο 4 μήνες

Υμνογραφική προσέγγιση της εορής της Συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

& ῾Τήν 26η τοῦ μηνός Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τή σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καί ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτός διακόνησε στό θεῖο καί ὑπερφυές καί ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.& Κατά τή σημείωση μάλιστα...

by Newsroom - πρίν απο 4 μήνες

Υμνογραφική προσέγγιση της εορτής της Συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ

& ῾Τήν 26η τοῦ μηνός Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τή σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καί ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτός διακόνησε στό θεῖο καί ὑπερφυές καί ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.& Κατά τή σημείωση μάλιστα...