Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης

Επικαιρότητα

από Newsroom 354 Προβολές


Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης

Ο Δήμος Πλατανιά στα πλαίσια της περαιτέρω υποστήριξης των ευπαθών και αδύναμων ομάδων δημοτών του, σύστησε Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης ( αρ. Πράξης Δημάρχου 2020/24-03-2020) για την ενίσχυση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας. Στις αρμοδιότητες του προσωπικού που θα στελεχώσει το Γραφείο Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης του Δήμου Πλατανιά, είναι: α) η παροχή κάθε είδους ενημέρωσης και οδηγιών σε θέματα που απασχολούν τους πολίτες, καθ’ όλη την περίοδο που θα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορονοϊού, β) η παροχή υποστήριξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των πολιτών, όσων ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες ή όσων δεν δύνανται ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους ή αδυνατούν να εξυπηρετηθούν. Ειδικότερα, θα διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων του...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Σύσταση και λειτουργία Γραφείου Άμεσης Παρέμβασης και Υποστήριξης