Ομογένεια: Εθνική άμυνα και επενδύσεις

Επικαιρότητα

από Newsroom 491 Προβολές


Ομογένεια: Εθνική άμυνα και επενδύσεις Η χώρα αντιμετωπίζει δύο ιστορικές προκλήσεις. Η πρώτη αφορά την επιθετική πολιτική της Τουρκίας, η οποία κλιμακώνεται από μακρού χρόνου και φαίνεται ότι θα εκδηλωθεί έμπρακτα μεσοπρόθεσμα.&