Οι υπερτασικοί κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν βαριά λοίμωξη από τον κοροναϊό

Επικαιρότητα

από Newsroom 665 Προβολές


Οι υπερτασικοί κινδυνεύουν περισσότερο να αναπτύξουν βαριά λοίμωξη από τον κοροναϊό


επιμέλεια Αλέξανδρος Γιατζίδης, medlabnews.gr
Σε μελέτη του καθηγητή& της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ιγνάτιος Οικονομίδη και συνεργάτες βρέθηκε ότι& Ομάδα υψηλού κινδύνου αποτελούν οι ασθενείς με& αρτηριακή υπέρταση, προυπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

o& Μεταξύ & 138 ασθενών& νοσηλευόμενων & με & πνευμονία & σε έδαφος λοίμωξης από COVID 19,οι ασθενείς που χρειάστηκαν υποστήριξη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας& είχαν σε μεγαλύτερη συχνότητα αρτηριακή υπέρταση (58,3%& έναντι 21,6% , ΣΔ ( 22,2% έναντι 5,9%), καρδιαγγειακή νόσο ( 25% έναντι& 10, 8%) και& αγγειακή εγκεφαλική νόσο ( 16,7% έναντι 1%)& [3

Η πανδημία & COVID-19 από το νέο στέλεχος βητακορονοιού, η οποία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 από την πόλη Wuhan της Κίνας προσμετρά έως σήμερα 19/3/2020, & 222.643 ασθενείς παγκοσμίως και 9.115 θανάτους.& Η πανδημία αυτή αποτελεί μία& υπερεπείγουσα κατάσταση συνολικά για τον κόσμο, για τους& γιατρούς και& όλους τους επαγγελματίες& υγείας, τα συστήματα υγείας καθώς και για την παγκόσμια οικονομία.
o& Ασθενείς με λοίμωξη από COVID – 19,& μπορεί να εμφανίσουν καρδιαγγειακή συμμετοχή& [1]& οφειλόμενη & στη μεταβολή της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης O2, & στις αυξημένες μεταβολικές απαιτήσεις εξαιτίας της λοίμωξης, στη συστηματική φλεγμονή και στην άμεση μυοκαρδιακή βλάβη από τον ιό. Οι & παραπάνω μηχανισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε τύπου Ι ή τύπου ΙΙ έμφραγμα του μυοκαρδίου, σε απορρύθμιση προυπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας ή οξεία καρδιακή ανεπάρκεια και σε οξεία μυοκαρδίτιδα. &
o& Μεταξύ 40 νοσηλευόμενων ασθενών με πνευμονία σε έδαφος λοίμωξης από COVID 19 , 29% εμφάνισε ARDS και 12%& μυοκαρδιακή βλάβη& [2]
o& & & Σε 138 νοσηλευόμενους ασθενείς & με πνευμονία σε έδαφος λοίμωξης από COVID 19 εμφανίστηκαν οι ακόλουθες επιπλοκές : Shock 8.7%, ARDS 19.6%,& αρρυθμίες 16.7%, και οξεία μυοκαρδιακή βλάβη 7.2%& [3].
·& & Κατά συνέπεια η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων και κυρίως της διαθωρακικής ηχωκαρδιογραφίας& & μπορεί να είναι κατά περίπτωση αναγκαία για την εκτίμηση & ασθενών με λοίμωξη από COVID -19.


Παλαιότερα επιστημονικά δεδομένα από τους επιδημιολόγους της Κίνας που βασίσθηκαν στη μόλυνση από τον κοροναϊό στην επαρχία Wuhan έδειξαν ότι οι ασθενείς που είχαν σοβαρή μόλυνση ή που απεβίωσαν από τον κορονοϊό ήταν κατά βάση μεγάλης ηλικίας (άνω των 80), ή και είχαν άλλες συν-νοσηρότητες, όπως υπέρταση σε ποσοστό (30-50%), σακχαρώδη διαβήτη (20-25%), στεφανιαία νόσο (10-20%) και διαταραχές πηκτικότητας του αίματος.

Κατά συνέπεια η χρήση των απεικονιστικών μεθόδων και κυρίως της διαθωρακικής ηχωκαρδιογραφίας& & μπορεί να είναι κατά περίπτωση αναγκαία για την εκτίμηση & ασθενών με λοίμωξη από COVID -19.
&
Ηχωκαρδιογραφία
& Τo διαθωρακικό ηχωκαρδιογράφημα σε ασθενείς με λοίμωξη από COVID -19 & παρέχει τις& παρακάτω & διαγνωστικές& πληροφορίες:
Α.& Εκτίμηση πιέσεων πλήρωσης αριστερής κοιλίας και & συστολικής πίεσης& στη δεξιά κοιλία – πνευμονική αρτηρία και ενδεχομένως τελοδιαστολικής πίεσης δεξιάς κοιλίας.
Β. Εκτίμηση συστολικής λειτουργίας αριστερής και δεξιάς κοιλίας σε ασθενείς με παρουσία μυοκαρδιακής βλάβης όπως τεκμηριώνεται από το βιοχημικό έλεγχο & hs Trop

Διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα
Το Διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα αποτελεί εξέταση από την οποία μπορεί να προκληθεί αερογενής διασπορά του ιού. Κατά συνέπεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο σε απολύτως & αναγκαία ένδειξη ( πχ απεικονιστικά ευρήματα ενδοκαρδίτιδας).& & Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί προσεκτικός σχεδιασμός της εξέτασης& με τη συμμετοχή της ιατρικής ομάδας του ασθενούς& [4]. Eπιπλέον, σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού καλύμματος για την κεφαλή του διοισοφάγειου probe.