Οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα και τη μείωση των δημοτικών τελών

Επικαιρότητα

από Newsroom 336 Προβολές


Οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα και τη μείωση των δημοτικών τελών

Οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα και τη μείωση των δημοτικών τελών Παραχώρηση χώρων για τραπεζοκαθίσματα και προϋποθέσεις μείωσης των δημοτικών τελών Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου με τίτλο Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και την μείωση των δημοτικών τελών σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) Ειδικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω: α. Επιτρέπεται, μέχρι τις 31-12-2020, η παραχώρηση ατελώς, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, β. Προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου,...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Οι ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα και τη μείωση των δημοτικών τελών