Ο καπιταλισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία

Επικαιρότητα

από Newsroom 341 Προβολές


Ο καπιταλισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία

Η πρόσφατη επιδημία κορωνοϊού φέρνει στην επιφάνεια τα ζητήματα της Υγείας και των σχέσεων που αυτά έχουν με το κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης είναι ένα βασικό στοιχείο για την ύπαρξη και λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος, για την εξασφάλιση της κερδοφορίας του, μέσω της υποκλοπής της υπεραξίας. Έτσι, ο μισθός που καλύπτει ένα μέρος της αξίας της εργατικής δύναμης, δίνεται από το κεφάλαιο, ακριβώς για την αποκατάσταση της φθοράς της (επισκευή) και την αναπαραγωγή της (στέγη, τροφή, ανάπαυση, ανατροφή παιδιών-νέων εργατών κλπ.). Ο Μαρξ, στο μνημιώδες έργο του, Το Κεφάλαιο, στην Πάλη για την κανονική εργάσιμη ημέρα τόνιζε: Το κεφάλαιο σφετερίζεται το χρόνο που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τη διατήρηση της υγείας του σώματος. Ληστεύει το χρόνο που είναι...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Ο καπιταλισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία