Ο δήμος Μακρακώμης ζητεί Γενικό Γραμματέα

Επικαιρότητα

από Newsroom 345 Προβολές


Ο δήμος Μακρακώμης ζητεί Γενικό Γραμματέα

Την πρόθεσή του να προσλάβει μετακλητό Γενικό Γραμματέα, γνωστοποίησε ο δήμαρχος Μακρακώμης, Γιώργος Χαντζής. Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σύμφωνα με τη συνημμένη γνωστοποίηση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι από 24/03/2020 έως και 07/04/2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σχετική αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (υπόψη Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ταχ. δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα). Πηγή: lamiareport.gr

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Ο δήμος Μακρακώμης ζητεί Γενικό Γραμματέα