Ο Αληθινός Σταυρός αναγνωρίζεται από την Αγία Ελένη...(Τοιχογραφία 15ου αιώνα)

Επικαιρότητα

από Newsroom 341 Προβολές


Ο Αληθινός Σταυρός αναγνωρίζεται από την Αγία Ελένη...(Τοιχογραφία 15ου αιώνα)
H δοκιμασία του Σταυρού.

Ο Αληθινός Σταυρός αναγνωρίζεται από την Αγία Ελένη όταν μπροστά του ανασταίνεται ένας νεκρός.
Τοιχογραφία του 15ου αιώνα στο ελληνορθόδοξο ερημητήριο του Τιμίου Σταυρού του 10ου αιώνα στην Άνδρια της Απουλίας.