Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας

Ειδήσεις τώρα

Αυτό είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Τράπεζας


Ολοκληρώθηκαν στις 26.09.2023 οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας, κατά την οποία εγκρίθηκαν στο σύνολό τους τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την ίδια χρήση.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Τράπεζας, 

  •  Το συνολικό Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε στα 2,68 δισ. ευρώ, στο τέλος της χρήσης. 
  • Τα Ίδια Κεφάλαια, κατά την 31.12.2022, ανήλθαν σε περίπου 182,7 εκ. ευρώ. 
  • Οι Καταθέσεις άγγιξαν τα 1,6 δισ. ευρώ. 
  • Οι συνολικές Χορηγήσεις, προ προβλέψεων, έφτασαν για το ίδιο διάστημα στα 1,8 δισ. ευρώ, περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά πε...
    Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο