ΑΠΘ: Ψήφισμα της Συγκλήτου για την αναγκαιότητα συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών του ιδρύματος

Ειδήσεις τώρα

ΑΠΘ: Ψήφισμα της Συγκλήτου για την αναγκαιότητα συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών του ιδρύματος


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΑΠΘ

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Συνεδρίαση 3134/31-8-2023) αποφάσισε να απευθύνει στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού το παρακάτω ψήφισμα, σχετικά με την αναγκαιότητα συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών του.

«Η συνεχής συντήρηση και βελτίωση των κτιρίων και υποδομών των 41 Τμημάτων του ΑΠΘ, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 85.000 φοιτητών και περισσότερων από 7.000 ερευνητών, αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Τα κτίρια και οι υποδομές είν...
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο