Με κάρτα εισόδου - εξόδου τα νέα κλειστά κέντρα για τους πρόσφυγες

Επικαιρότητα

από Newsroom 361 Προβολές


Με κάρτα εισόδου - εξόδου τα νέα κλειστά κέντρα για τους πρόσφυγες Με κάρτα εισόδου - εξόδου τα νέα κλειστά κέντρα για τους πρόσφυγες
Με κάρτα εισόδου - εξόδου τα νέα κλειστά κέντρα για τους πρόσφυγες
editor12 Thu, 02/13/2020 - 21:12
Το βράδυ το κέντρο θα κλείνει 100%.
Εξαίρεση από την ροή ειδήσεων
Off
Ζωντανή Περιγραφή
Off
Views: 0