ΚΥΠΡΟΣ - ΑΝ ΘΑ ΠΙΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΚΕΛΙ

Τοπικά νέα

Κύπρος / Τοπικά νέα 443 Προβολές


ΚΥΠΡΟΣ - ΑΝ ΘΑ ΠΙΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΚΕΛΙ
Οι τροχαίες παραβάσεις που οδηγούσαν
σε δυστυχήματα, πολλές φορές θανατηφόρα δυστυχήματα και που οφείλονταν είτε στη χρήση οινοπνεύματος, είτε σε αμέλεια, είτε σε άλλες αιτίες, οδήγησαν την Αστυνομία να ζητήσει αύξηση των ποινών, κάτι το οποίο βρίσκει απήχηση και στην κοινωνία, αλλά έφτασε η ώρα η βούληση να μετεξελιχθεί σε πράξη, κάτι το οποίο συνεπάγεται επιβολή αυστηρών ποινών και η Βουλή ενέκρινε χθες σχετικά νομοθετήματα τα οποία τίθενται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου.

Ένα από τα βασικά αδικήματα του οποίου η αντιμετώπιση στοχεύεται μέσω της αύξησης των ποινών είναι και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και οι ποινές φτάνουν μέχρι τα δύο χρόνια φυλάκιση ή €10.000 πρόστιμο ή και τις δύο ποινές μαζί. Πιο αναλυτικά, για τους παραβάτες προβλέπεται:& Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο των 22 μικρογραμμαρίων αλλά είναι µικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα, ο παρανομών υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1,500).

Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή στο αίµα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 56µ g/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες ή/και σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)

Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίµα υπερβαίνει τα 55 µg/100ml ή τα 126 mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 71 µg/100ml ή των 161 mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαµβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόµενες ποινές.

Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίµα υπερβαίνει τα 70 µg/100ml ή τα 160 mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές.

Νέοι οδηγοί και επαγγελματίες

Για νέους οδηγούς ή και επαγγελματίες (οδηγούς ταξί κ.α) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στον Νόμο όριο (9mg) αλλά είναι μικρότερη των 23 µg/100ml ή των 52 mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500),

Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην αναπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 µg/100ml ή τα 51mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000),

Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml, αντίστοιχα, αλλά είναι μικρότερη των 56 µg/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή/και σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές.

Σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 µg/100ml ή τα 126 mg/100ml, αντίστοιχα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ποινές.

Εξώδικα και αμελής οδήγηση

Τα εξώδικα για διάφορες τροχαίες παραβάσεις τα οποία αρχίζουν από €8 θα φτάνουν μέχρι τα €500, αντί των €85 που ισχύει σήμερα. Για αμελή οδήγηση προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500). Όποιος οδηγεί αμελώς και προκαλέσει ζημιά σε περιουσία, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). Όποιος οδηγεί και προκαλέσει σωματική βλάβη σε άλλο άτομο, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή/και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000).
& Βάσος Βασιλείου& & & philenews