Κομισιόν: Αναθεώρησε τους κανόνες για πιο ανθεκτικές τράπεζες

Ειδήσεις NewMoney 1 μήνα πριν


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ που θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες της ΕΕ θα γίνουν πιο ανθεκτικές σε πιθανούς μελλοντικούς οικονομικούς κραδασμούς, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία COVID-19 και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.

Το τραπεζικό πακέτο 2021 που εγκρίθηκε σήμερα, αφορά τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και ολοκληρώνει την εφαρμογή της συμφωνίας της Βασιλείας ΙΙΙ στην ΕΕ για την τραπεζική εποπτεία (συμφωνία που επιτεύχθηκε από την ΕΕ και τους εταίρους της G20). Αυτή η συμφωνία οριστικοποιήθηκε το 2017. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ΕΕ έχει ήδη εφαρμόσει τη συντριπτική πλειονότητα αυτών των κανόνων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο τραπεζικός τομέας της ΕΕ να κεφαλαιοποιείται πολύ πιο ισχυρά και να παραμείνει ανθεκτικός κατά τη διάρκεια τη...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο