ΙΣΗ: Ανοιχτή επιτσολή προς Υπουργείο Υγείας

Επικαιρότητα

από Newsroom 377 Προβολές


ΙΣΗ: Ανοιχτή επιτσολή προς Υπουργείο Υγείας
Ηράκλειο, 14/7/2020
Αρ. πρωτ. : 1183

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Υγείας, κος Βασίλης Κικίλιας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου: «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.)»

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Αποτελεί πάγια θέση και αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου η αξιολόγηση τμημάτων, νοσοκομείων και φυσικά υπηρεσιών, με μοναδικό στόχο την διαρκή βελτίωση της περίθαλψης των συμπολιτών μας αλλά και την περιφρούρηση της επαγγελματικής μας αξιοπρέπειας. Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε τις παρατηρήσεις μας όπως αυτές τις καταθέσαμε στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου.

 Απαραίτητη προϋπόθεση ορθής λειτουργίας και αξιολόγησης αποτελεί η άμεση εφαρμογή των και η ενοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ένα σύστημα διαχείρισης.

 Να υπάρχει διασύνδεση με τα γραφεία ποιότητας των νοσοκομείων και των Υ.ΠΕ.

 Η συλλογή των στοιχείων να γίνεται με ενιαίο, τυποποιημένο τρόπο – ενιαία καταγραφή-.

 Στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων επιβάλλεται να συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας από όλο το φάσμα ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην λειτουργία ενός τμήματος: ιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί υπάλληλοι.

 Στην αξιολόγηση ενός τμήματος, θα πρέπει να συμμετέχει και εκπρόσωπος της επιστημονικής εταιρείας της ειδικότητας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ουσιαστική αξιολόγηση του τμήματος αλλά και η διάδραση του τμήματος με τον ΟΔΙΠΥ, με στόχο την βελτίωσή του.

 Καθιέρωση σταθερών, ανά ειδικότητα και τμήμα, παραμέτρων αξιολόγησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (π.χ. ποσοστό ασθενών ενός διαβητολογικού ιατρείου που έχουν επιτύχει το στόχο της γλυκοζυλιωμενης αιμοσφαιρίνης, ο χρόνος αναμονής για τακτικό ραντεβού σε εργαστηριακές εξετάσεις, αριθμός και είδος επιπλοκών κ.λπ.).

 Θεσμική διασύνδεση με τις επιστημονικές εταιρείες κορμού, με το Ινστιτούτο Ερευνών του ΠΙΣ για την ορθολογική διαμόρφωση του πλαισίου αξιολόγησης των τμημάτων.

 Στα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να συμπεριληφθούν οι ιδιαιτερότητες κάθε δομής υγείας, και η επάρκεια της στελέχωσής της καθώς και η δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσής της με μονάδες υγείας που υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία της.

 Η επιβράβευση του τμήματος μπορεί να συνδεθεί με κίνητρο χρηματοδότησης για την αύξηση της παραγωγικότητάς του ή ακόμα και την απόκτηση ανθρώπινου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού με στόχο την περεταίρω ανάπτυξή του.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος& & & & & & & & & Ο Γεν. Γραμματέας

Χάρης Χ. Βαβουρανάκης Κων/νος Γ. Χλαπουτάκης