Φορέας εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

Επικαιρότητα

από Newsroom 497 Προβολές


Φορέας εξαγωγών αγροτικών προϊόντων Tα πολλαπλά και µακροχρόνια προβλήµατα του πρωτογενούς τοµέα στη χώρα µας µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά µε τη δηµιουργία ενός και µοναδικού φορέα µετα- ποίησης και εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.