ΕΡΓΑΝΗ : Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων…

Επικαιρότητα

από Newsroom 322 Προβολές


ΕΡΓΑΝΗ : Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων…

Το χρονοδιάγραμμα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Ειδικότερα, γνωστοποιήθηκαν τα εξής: Αναφορικά με τις επιχειρήσεις–εργοδότες: 1. Από σήμερα 22/5/2020 και έως τις 31/5/2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που δεν θα επαναλειτουργήσουν, με εντολή δημόσιας αρχής, κατά το μήνα Μάιο 2020, σύμφωνα με το υποκεφάλαιο Α.1. της αριθμ. οικ. 17788/346/8-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 1779), υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για παρατάσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας. Δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις συνεχίζουν να τελούν σε αναστολή, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού τους ΙΒΑΝ ή στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας τους (άρθρο 4 του υποκεφαλαίου Α.1 της ανωτέρω ΚΥΑ). 2. Από σήμερα 22/5/2020 και έως τις 28/5/2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις για...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: ΕΡΓΑΝΗ : Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων…