Επείγουσα ενημέρωση από ΠΦΣ για αναγραφή ΑΦΜ, ΑΔΤ και σφραγίδες

Επικαιρότητα

από Newsroom 597 Προβολές


Επείγουσα ενημέρωση από ΠΦΣ για αναγραφή ΑΦΜ, ΑΔΤ και σφραγίδες
EΠEIΓOYΣA ENHMEPΩΣH. O EOΠYY AΠEΣTEIΛE ΣHMEPA EΓKYKΛIO ΓIA THN ΣYNTAΓOΓPAΦHΣH ΦAPMAKΩN ΣTA ΠΛAIΣIA TOY COVID-19 ΠOY TAYTIZETAI ME TIΣ OΔHΓIEΣ ΠOY ΣAΣ EXOYME AΠOΣTEIΛEI. EΓINAN AΠOΔEKTA TA AITHMATA MAΣ ΓIA

1/ KATAPΓHΣH ANAΓPAΦHΣ AΦM KATA THN ΠAPAΛABH ΔIKAIOYXΩN & ΣYΓΓENΩN A KAI B BAΘMOY & AΠAITEITAI MONO ANAΓPAΦH APIΘ, TAYTOTHTAΣ KAI YΠOΓPAΦH (APΘPO 49 EΠANEKΔIΔOMENEΣ ΣYNTAΓEΣ )

2 / ΓIA THN AYΛH ΣYNTAΓH ΠOY H TAYTOΠOIHΣH ΓINETAI MEΣΩ TAXIS( APΘPO 36) AΠAITEITAI MONO YΠOΓPAΦH TOY ΠAPAΛABONTOΣ

3/ ΓIA ΣYNTAΓEΣ ΠOY ΣYNTAΓOΓPAΦOYNTAI KAI ΣYNOΔEYONTAI AΠO TO ΣΩMA & THΣ ΣYNTAΓHΣ EΓINE ΔEKTO TO AITHMA MAΣ ΓIA KATAPΓHΣH THΣ ΣTPOΓΓYΛHΣ ΣΦPAΓIΔAΣ AΠO TIΣ ΔHMOΣIEΣ ΔOMEΣ (NOΣOKOMEIA, K.Y. KΛΠ)

H EΓKYKΛIOΣ ΘA ΣAΣ AΠOΣTAΛEI APΓOTEPA ΣTA EMAILS ΣAΣ