Ενωμένη Ευρώπη μόνο κατ' όνομα

Επικαιρότητα

από Newsroom 450 Προβολές


Ενωμένη Ευρώπη μόνο κατ' όνομα Η οριζόντια εξέλιξη της καμπύλης εξάπλωσης του κορωνοϊού, μέχρι στιγμής είναι ένα καλό νέο και σ' αυτό συμβάλλαμε όλοι με την πειθαρχία στα μέτρα που πρότειναν οι ειδικοί. Όλοι ελπίζουμε στη συνέχιση αυτής της εικόνας και κυρίως να συνεχίσουμε να πειθαρχούμε γιατί ο κίνδυνος αλλαγής της εικόνας δεν εξέλιπε ακόμα.