Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από ατομικές προσευχές κι άλλες προτεσταντικές συνταγές σωτηρίας

Επικαιρότητα

από Newsroom 552 Προβολές


Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από ατομικές προσευχές κι άλλες προτεσταντικές συνταγές σωτηρίας
Η εικόνα ίσως περιέχει: 15 άτομα
& Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από ατομικές προσευχές κι άλλες προτεσταντικές συνταγές σωτηρίας αιώνες τώρα...
Σε μας προηγείται το κοινόν Ποτήριον και το "ομοθυμαδόν"κι ακολουθεί ο προσωπικός αγώνας του καθενός.
Δύο χιλιάδες χρόνια δεν άλλαξε τίποτα.