Ελλάδα και Τουρκία: Ασφάλιση φυσικών καταστροφών

Επικαιρότητα

από Newsroom 422 Προβολές


Ελλάδα και Τουρκία: Ασφάλιση φυσικών καταστροφών Στη Σάμο επαναλήφθηκε το συνηθισμένο τελετουργικό των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών. Εμφανίζεται ο αρμόδιος υπουργός, βουλευτής ή τοπικός πολιτευτής και διαβεβαιώνει τους ζημιωθέντες ότι θα αποζημιωθούν από το κράτος. Η αποζημίωση είναι μια εφάπαξ (μηδαμινή) παροχή και στη συνέχεια το κράτος παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη επιδοτούμενων δανείων από τις τράπεζες. Η όλη διαδικασία παίρνει πολλά χρόνια μέχρι οι ζημιωθέντες να επισκευάσουν τα σπίτια τους.