ΕΓΓΡΑΦΟ! Ο ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ συγκρότησε ήδη (παρά τις διαψεύσεις) και Επιτροπή για τα θέματα μισθών των δημοσίων υπαλλήλων…

Επικαιρότητα

από Newsroom 344 Προβολές


ΕΓΓΡΑΦΟ! Ο ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ συγκρότησε ήδη (παρά τις διαψεύσεις) και Επιτροπή για τα θέματα μισθών των δημοσίων υπαλλήλων…

Ενώ η κυβέρνηση δια του Υπουργού Οικονομικών, καθ’ όλη την προηγούμενη εβδομάδα, διέψευδε ως ανυπόστατα τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι επίκεινται αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και περικοπές στους μισθούς τους, το αρμόδιο για τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείο Εσωτερικών εξέδιδε απόφαση, με ημερομηνία 15 Μαίου, με την οποία συγκροτεί επιτροπή για θέματα ανθρώπινου δυναμικού (τόσο γενικά και αόριστα) η οποία, μεταξύ άλλων, θα εισηγηθεί:Την παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα μισθολογίου / παροχών του Δημοσίου Τομέα και την διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα. Στην Επιτροπή αυτή μετέχουν τρεις (3) γενικοί Γραμματείς, δηλαδή, ο ΓΓ Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, ο ΓΓ...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: ΕΓΓΡΑΦΟ! Ο ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ συγκρότησε ήδη (παρά τις διαψεύσεις) και Επιτροπή για τα θέματα μισθών των δημοσίων υπαλλήλων…