Απαγόρευση κυκλοφορίας: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Στοπ στις μεταβολές κατοικίας φυσικών προσώπων

Επικαιρότητα

από Newsroom 528 Προβολές


Απαγόρευση κυκλοφορίας: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Στοπ στις μεταβολές κατοικίας φυσικών προσώπων Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Απριλίου, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες μετακινήσεις με το «κόλπο» της μόνιμης κατοικίας