Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι..

Επικαιρότητα

από Newsroom 359 Προβολές


Ἀνάστα ὁ Θεὸς κρίνων τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι..

Κήρυγμα Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία& τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων (Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου), ποὺ τελέσθηκε στὸν ἱερὸ& ναὸ Ἁγίου Αὐξιβίου Α΄ Ἐπισκόπου Σόλων τῆς κοινότητος Ἀστρομερίτη& τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου (31.5.2020).& Στὸ τέλος τῆς Ὁμιλίας ψάλλεται τὸ "Ἀνάστα ὁ Θεὸς" ὅπως μεταδόθηκε διαδικτυακὰ τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2020.