ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

Επικαιρότητα

από Newsroom 343 Προβολές


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου

Φέρεται εἰς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὴν Τετάρτη, 27 πρὸς Πέμπτη 28 Μαΐου& 2020 καὶ ὥρα 7:30 μ.μ., θὰ τελεσθεῖ& στὸ ἱερὸ ἡσυχαστήριο τοῦ Ὁσίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ στὴ Σκουριώτισσα,& Ἀγρυπνία μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου. Τῆς & Αγρυπνίας θὰ προστεῖ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.

&