Αναδρομικά συνταξιούχων. Εμβόλιμη πληρωμή Παρασκευή 26-11-2021

Ειδήσεις Οδηγός του πολίτη 4 ημέρες πριν

συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο 2016

 

Καταβολή αναδρομικών σε 12.173 συνταξιούχους

Την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021 με εμβόλιμη πληρωμή πρόκειται να καταβληθούν αναδρομικά ποσά σε 12.173 συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τον Μάιο του 2016 και είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης καθώς ολοκληρώθηκε ο επανυπολογισμός των συντάξεων τους με βάση τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Οι 12.173 συνταξιούχοι εντάσσονται στο πλήθος των 29.032 εξαιρετικά σύνθετων περιπτώσεων που εκκρεμούσε ο επανυπολογισμός τους.

Οι δικαιούχοι που θα πληρωθούν στις 26 Νοεμβρίου 2021 επιμερίζονται ως εξής:

 
 

Συνταξιούχοι του ΝΑΤ: 742
Συνταξιού...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο