Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την μεταλλευτική βιομηχανία

Ειδήσεις τώρα

Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Πώς η τεχνολογία αναδιαμορφώνει την μεταλλευτική βιομηχανία


Sponsored Content

Ο ελληνικός μεταλλευτικός κλάδος είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης. Η μεταλλευτική βιομηχανία του σήμερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αφ’ ενός εκμεταλλεύεται πολύτιμους φυσικούς πόρους και αφ’ ετέρου εξασφαλίσει την προμήθεια αναγκαίων προς την κοινωνία υλικών και σε βάθος χρόνου, με κατάλληλη διασφάλιση αποθεμάτων, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.

Σε μελέτη της Accenture αναφέρεται πως οι μεταλλευτικές εταιρείες για να αυξήσουν την αξία τους πρέπει να αγκαλιάσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του μεταλλευτικού κλάδου είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Αυτό διότι δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, να μειώνουν τα κόστη τους, να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας και με αυτόν τον τρόπο τελικά να ενισχύουν τη βιωσιμότητα τους. Με τη...
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο