ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην ΕΑΔΗΣΥ με πενταετή θητεία, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Ειδήσεις τώρα

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην ΕΑΔΗΣΥ με πενταετή θητεία, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις


Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 9/16.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν.4912/2022 και το άρθρο 31 του Ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο […]

The station ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην ΕΑΔΗΣΥ με πενταετή θητεία, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις archetypal appeared connected Εργασιακά Νέα.


Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο