Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών

Ειδήσεις τώρα

Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών


Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών

Συγκεκριμένα με διάταξη του σχεδίου νόμου του υπουργείου υγείας με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ανακαλούνται υπό προϋποθέσεις τα πρόστιμα ανεμβολίαστων πολιτών ηλικίας άνω των 60 ετών

 

Οι σχετικές διατάξεις

Άρθρο 58
Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4865/2021

1. Στο άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, προστίθενται παρ. 4Β και 4Γ ως εξής:

«4Β. Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 4 μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που έως την έναρξη ισχύος της παρούσας επιβλήθηκαν σε φυσικά π...
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις εδώ: Newsbase - Google News

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο