1 στους 4 στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο

Επικαιρότητα

Ελλάδα / Επικαιρότητα 382 Προβολές


1 στους 4 στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο
Ποσοστό ανθρώπων στην Ευρώπη οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο